©2014-2024, KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH NINH BÌNH
Ðịa chỉ: Phường Đông Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 0303.871.570 Fax: 0303.896.553. Email: khobacnb@ninhbinh.gov.vn ...